Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

Βιοκλιματική αρχιτεκτονική με φυσική δόμηση για εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας με τεράστιο περιβαλλοντολογικό αλλά και οικονομικό όφελος.
Η φυσική δόμηση είναι ένας αρκετά νέος όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια δομική προσέγγιση προσανατολισμένη στη χρήση τοπικών, προσεκτικά επιλεγμένων ή και ανακυκλωμένων υλικών, απλών εργαλείων και τεχνικών.

Σε όλους σχεδόν τους τόπους η φύση μας εξασφαλίζει τα δομικά υλικά που χρειαζόμαστε. Επειδή τα υλικά αυτά χρειάζονται ελάχιστη επεξεργασία ή μεταφορά, τα οικονομικά και περιβαλλοντολογικά κόστη είναι χαμηλά.
Μερικά από αυτά τα υλικά είναι ανανεώσιμα (όπως τα δένδρα και το άχυρο) και κάποια άλλα (όπως h πέτρα και το χώμα) υπάρχουν σε τέτοια αφθονία που είναι πρακτικά ανεξάντλητα. Ένα ακόμα από τα πλεονεκτήματα του να κτίζει κάποιος με τοπικά υλικά είναι ότι το κτίριο βρίσκεται σε πλήρη οπτική αρμονία με το περιβάλλον.
Αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου μια τέτοια κατοικία από τα σχέδια μέχρι και την παράδοση της με έμπειρους και ειδικευμένους τεχνίτες πάνω στην συγκεκριμένη δόμηση.

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να βρει κάποιος την πρώτη ύλη για το σπίτι του, είναι να σκάψει στο χωράφι του. Τα περισσότερα εδάφη περιέχουν τα επιθυμητά για χτίσιμο ποσοστά αργίλου. Ένα ποσοστό του χώματος που χρειαζόμαστε, το παίρνουμε και από την εκσκαφή των θεμελίων.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι μια κατοικία 20τμ. μπορεί να στοιχίσει περίπου τα 2.500 ευρώ.